Zakladanie systému

Zásady osadenia zakladajúcich (soklových) profilov

 • Zatepľovací systém s použitím SMARTwall riešenia sa zakladá minimálne 30 cm nad terénom na tzv. zakladaciu lištu. Jej šírka a pevnosť musia zodpovedať hrúbke použitého izolačného materiálu.
 • Na izolovanie soklovej časti sa používajú dosky na báze extrudovaného polystyrénu.
 • Osadí sa zakladacia lišta príslušnej šírky (podľa hrúbky izolácie) z ľahkých, alkalicky stálych kovov. Zakladacia lišta je ukotvená v rovine (horizontálnej aj vertikálnej) rozpernými kotvami a hmoždinkami v min. počte 3 ks na 1 bm.
 • Eventuálne ukončovacie lišty sa osadia pred začiatkom lepenia izolácie. Aplikujú sa tesniace a dilatačné pásky a profily na nadväzujúce časti konštrukcie, pokiaľ sú naprojektované.
 • Je potrebné zaistenie rovnosti čela zakladajúcich líšt, ktoré sa u nerovných podkladov dosiahne pomocou distančných umelohmotných podložiek.
 • Vzniknutý priestor medzi zakladajúcou lištou a stenou objektu sa vyplní nízko-rozťažnou PU penou tak, aby po montáži izolácie nevznikli dutiny a zabránilo sa eventuálnemu vzniku „komínového efektu“.
 • Výstužná mriežka minimálne 200mm je vylepená na stene, minimálne 150mm výstužnej mriežky musí presahovať cez profil.

Montáž zakladacej lišty/soklového profilu

priprava-podkladuzakladanie-systemu

 

Nedostatky vzniknuté chybnou realizáciou pri montáži zakladacej lišty/soklového profilu

chyba-zakladania

 

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML