Výber firmy a systému

Výber realizačnej firmy je pri zatepľovaní prvým správnym krokom k vašej spokojnosti.

vyber-firmy

Je potrebné si vybrať zhotoviteľa s licenciou, ktorý bude používať certifikovaný alebo testovaný zatepľovací systém.

To znamená použiť k izolačnému materiálu certifikátom schválené stavebné lepidlo, kotviace prvky, mriežku a v neposlednom rade kvalitnú omietku. Stáva sa totiž, že realizačné firmy v snahe ušetriť niekoľko eur kombinujú rôzne komponenty od viacerých výrobcov. Výsledkom sú praskliny po prvej zime, navlhnutá odpadávajúca omietka a iné závažné nedostatky.

Odporúčame preveriť si referencie budúceho zhotoviteľa, priamo pri realizácií podobnej stavby alebo vo firme, aby ste vedeli s akými ľuďmi a prostriedkami bude vašu stavbu realizovať. Jeho skúsenosti sú najväčšou zárukou budúcej kvality.

Dôležité je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

Najčastejšie chyby pri zatepľovaní spôsobuje zlý výber zhotoviteľa alebo prehnaná snaha šetriť za každú cenu.

Seriózna firma má svoju hranicu, pod ktorú nepôjde, aby dodržala kvalitu. Kvalitná robota sa dá urobiť s kvalitným materiálom, skúsenými a vyškolenými ľuďmi a kvalitným náradím. Dobrodruhovia dokážu pri snahe získať zákazku ísť za každú cenu výrazne pod trhovú cenu. Zamenia materiál za lacnejší, menej kvalitnejší a nesystémový (často úplne nevhodný na použitie pre zatepľovaní), nezaplatia poriadne ľudí, prípadne vôbec. Dôsledkom je zlá kvalita diela, nedodržiavanie technologických predpisov, kratšia životnosť diela a poruchy.


Postup realizácie certifikovaného zatepľovacieho systému ETICS

Teplota vonkajšieho vzduchu, podkladu a zabudovávaného materiálu pri aplikácii kontaktného zatepľovacieho systému sa musí pohybovať od +5 °C do +25 °C.
Kvalitu prác negatívne ovplyvňuje aj silný vietor do 5 m/s.
Všetky systémové produkty sa musia aplikovať v suchom stave.
Práve aplikovaný produkt, stužujúce prvky a omietku treba chrániť pred prípadnými dažďovými či snehovými zrážkami.
 

TIPY A RADY  - ako by mala firma postupovať:

1. Príprava podkladu

2. Založenie systému

3. Lepenie izolácie

4. Kotvenie hmoždiacich skrutiek

5. Základná výstužná vrstva

6. Prevedenie finálnej povrchovej úpravy

7. Kontrola


Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML