Prečo zatepliť fasádu

V súčasnosti už nikto nepochybuje o dôvodoch zatepľovania budov.

Ekonomické dôvody

  peniaze

 • Zvýšenie energetickej efektívnosti -  znížením spotreby tepla na vykurovanie až do výšky 50%, nižšie účty za energie
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Technické dôvody

  technicke

 • Ochrana konštrukcie budovy, zvýšenie životnosti budovy
 • Predĺženie životnosti obvodového plášťa o 25 rokov
 • Zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií
 • Odstránenie zatekania do obvodových plášťov
 • Zamedzenie vzniku korózie v spojoch panelov
 • Odstránenie kondenzácie vodných pár v stene
 • Zachovanie priepustnosti pre vodnú paru
 • Ochrana pred šírením požiaru

Zdravotné dôvody

  zdravie

 • Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri aj v letnom období
 • Zlepšenie akustickej pohody v dome
 • Odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcich sa najmä plesňami
 • Zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty
 • Zlepšenie bývacieho komfortu a zdravia užívateľov budovy
 • Zníženie emisií CO2

Estetické dôvody

  esteticke

 • Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

Pri zatepľovaní obvodových stien v princípe uvažujeme o niekoľkých možnostiach zateplenia:

V novostavbách je možné použiť najširšiu škálu alternatív zateplenia:
Rôzne varianty sendvičových konštrukcií
Kontaktné zatepľovacie systémy
Prevetrávaný zatepľovací systém

Pri rekonštrukciách je možné použiť dodatočné zateplenie:
Kontaktný zatepľovací systém
Prevetrávaný zatepľovací systém

V historických objektoch je niekedy nutné pristúpiť k aplikácií vnútorného zateplenia.
 

Najrozšírenejší spôsob zatepľovania je kontaktný zatepľovací systém, na ktorý sú vhodné výrobky z kamennej minerálnej vlny.
Sklená minerálna izolácia je vhodná pre aplikáciu do prevetrávaných fasád alebo ľahkých plášťov.


Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML