Prečo si vybrať SMARTwall FKD S

Úspora času a peňazí

Vďaka rýchlejšej aplikácii a jednoduchšej manipulácii, prinášajú produkty  SMARTwall všetkým - realizátorom aj investorom:

  • jednoznačné skrátenie celkového času realizácie zatepľovacích prác,
  • a zároveň zaujímavú úsporu použitého lepidla a stierkovacej hmoty.

Rýchla aplikácia

Povrchová úprava produktov SMARTwall skracuje čas nanášania lepidla aj výstužnej vrstvy a zároveň umožňuje vynechať niektoré technologické prestávky, ktoré je štandardne nutné dodržať pri aplikácii výrobkov z kamennej minerálnej vlny.

Rýchlejšia realizácia prác

Nižšie náklady za prenájom lešenia

Finančná úspora plynúca z nižšej spotreby lepidla

Povrchová úprava zníži pri výrobkoch SMARTwall spotrebu lepidla a aj armovacej zmesi oproti štandardným produktom na báze kamennej minerálnej vlny približne o 30%. Výsledok zistený pri interných testoch aplikácie dosiek na stenu spoločnosťou Knauf Insulation.

Nižšie obstarávacie náklady na lepidlo

Rýchlejšia aplikácia

Nižšia celková váha systému

Jednoduchšia manipulácia

Tenký film povrchovej úpravy na jednej alebo obidvoch stranách SMARTwall znižuje jej prašnosť. S doskou sa jednoduchšie manipuluje a  ľahšie sa reže. Povrch dosky je kompaktnejší a oveľa príjemnejší na dotyk, čo prináša realizátorom úplné nový pocit pri práci s izoláciami z kamennej minerálnej vlny.

Zvýšená priľnavosť lepidla k izolantu

Vyššia celková pevnosť systému

Jednoduchšia aplikácia lepidla

Nižšia prašnosť

Vďaka povrchovej úprave sa znižuje celková prašnosť povrchu izolačných dosiek SMARTwall.

Jednoduchšia manipulácia

Príjemnejšie na dotyk

Jednoduchšie nanášanie lepidla

 

Produkty SMARTwall doporučujeme pre bytové domy:

FKD S C2

FKD S C1

Juraj Sovský

Poradenstvo pre bytové domy

  • Pri zatepľovaní fasád, striech, pivníc a vnútorných rozvodov
  • Pre realizáciu a financovanie pri obnove domu zateplením minerálnou vlnou

Tel.: +421 905 539 758

Pošli e-mail

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML