Prečo si vybrat minerálnu vlnu

Minerálna izolácia má výborné tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti.

Požiarna bezpečnosť

Minerálna vlna je vyrobená  prevažne z nerastných surovín, ktoré sú vo vysokej miere nehorľavé. Rovnako aj výrobky na tejto báze sú nehorľavé a odolávajú vysokým teplotám, čím účinne zabraňujú šíreniu požiaru po konštrukcii a takto prispievajú k zvyšovaniu pasívnej požiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa legislatívnych predpisov o požiarnej bezpečnosti stavieb je pri dodatočnom zatepľovaní budov v kontaktných zatepľovacích systémoch nutné  od 22. metra výšky (od 8 poschodia) budovy použiť nehorľavý materiál  -  zaradený v triede reakcie na oheň A 1.

Akustické vlastnosti

Vláknitá, otvorená štruktúra materiálu zabezpečuje vynikajúce vlastnosti z hľadiska pohltivosti hluku, pretože vo svojich medzivláknových priestoroch takmer celkom utlmí dopadajúcu zvukovú energiu. Výber izolačného materiálu pri zateplení fasády kontaktným zatepľovacím systémom má veľký vplyv na celkové zvukovo-izolačné vlastnosti celej steny. Nevhodne zvolený materiál na báze penových materiálov môže zhoršiť nepriezvučnosť obvodovej steny aj o 10 dB. Izolácia na báze kamennej minerálnej vlny konkrétne fasádna doska s povrchovou úpravou SMARTwall alebo štandardná doska FKD S naopak dokáže v ideálnych podmienkach zvýšiť nepriezvučnosť obvodovej steny až o 10 dB.

Priedušnosť materiálu

Pretože minerálna vlna má vláknitú štruktúru, dokáže výborne prepúšťať vzduch a vlhkosť v podobe vodných pár. Vďaka hydrofobizačným prvkom (hydrofobizačné prísady – oleje, zamedzujúce viazaniu vlhkosti na vlákna) len v zanedbateľnej miere zadržiava  vlhkosť z prenikajúceho vzduchu a taktiež nenasiaka vlhkosť z okolitých materiálov. Je dôležité vedieť, že v kontaktných zatepľovacích systémoch je potrebné minerálnu vlnu kombinovať s materiálmi, ktoré nebudú brániť prenikaniu vlhkosti cez celú štruktúru zatepľovacieho systému, teda materiály s nízkym difúznym odporom.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Minerálna vlna má veľmi nízku tepelnú vodivosť, preto výborne tepelne izoluje a znižuje možné tepelné straty. Nízka tepelná vodivosť je spôsobená ideálnym pomerom stojatých molekúl vzduchu a minerálnych vláken.

Ekologické hľadisko

Pri výrobe izolácií sa používajú prírodné a recyklovateľné materiály, čím sa znižuje dopad na životné prostredie. Minerálne vlákna sú biologicky odbúrateľné, to znamená, že nemajú žiadny vplyv na živé organizmy a ani na životné prostredie. Výroba minerálnych vlákien a aj samotné produkty spĺňajú prísne kritériá európskych hygienických  noriem.

Dlhá životnosť minerálnej vlny (pri správnej aplikácii)

Minerálna vlna si trvalo zachováva všetky svoje originálne vlastnosti. Vďaka precíznemu výrobnému procesu a vstupným surovinám na prírodnej báze (čadič a dolomit) je minerálna vlna odolná voči starnutiu, korózii, či degradácii. Dôkazom toho je výroba izolačných materiálov v novobanskom závode, ktorá funguje viac ako pol storočia.

Trvalý tvar a rozmer

Minerálne izolácie majú takmer nulovú tepelnú rozťažnosť, teda zmeny teplôt nespôsobujú žiadne tvarové zmeny. Táto vlastnosť zamedzuje vzniku tepelných, zvukových a požiarnych mostov.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Minerálna izolácia SMARTwall má lambdu λD = 0,036 W/m.K, ktorá patrí medzi najlepšie na trhu.

 

Vlastnosti dôležité pre samotnú aplikáciu, ale nielen pre ňu...

Prispôsobivosť lokálnym nerovnostiam

Optimálna tuhosť dosiek na báze kamennej minerálnej vlny (SMARTwall FKD S C1, FKD S C2, alebo štandardná FKD S doska)  zabezpečuje to, že sa doska dokáže prispôsobiť lokálnym nerovnostiam na fasáde. Nerovnosti ako zvýšená zrnitosť podkladu sa môžu eliminovať tým, že sa vtlačia do poddajnej vrstvy izolačného materiálu.

Tesné doliehanie spojov dosiek

Izolačné dosky na báze kamennej minerálnej vlny je možné spájať tak, aby nedošlo k vzniku netesností vo vodorovných alebo zvislých škárach. Toto je možné dosiahnuť iba pri vláknitých izolantoch, pretože poddajné vlákna na hranách dosiek sa medzi sebou previažu a spoja, čím dokážu eliminovať prípadné nerovnosti rezaných hrán alebo podkladu.

Dostatočné pevné izolačné dosky

Izolačné dosky z kamennej minerálnej vlny sú dostatočne pevné pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch a 100% vyhovujú prísnym požiadavkám európskych noriem na výrobu minerálnych izolantov, ale aj európskym predpisom na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. Výrobky spĺňajú a väčšinou prekračujú predpísané hodnoty pevnosti v tlaku, pevnosti v ťahu, ale aj pevnosti v šmyku. 

Zvýšená odolnosť voči prerazeniu

Výrobky na báze kamennej minerálnej vlny určené pre kontaktné zateplenie FKD a hlavne FKD S vykazujú v kombinácii so súvrstvím výstužnej vrstvy (armovacie lepidlo, výstužná mriežka/sieťka) a povrchovej úpravy ETICS (finálna povrchová úprava) zvýšenú odolnosť voči prerazeniu ako väčšina materiálov ma penovej báze.

 

Nezabudnite si pozrieť TIPY A RADY pri zatepľovaní fasády:

1. Príprava podkladu

2. Založenie systému

3. Lepenie izolácie

4. Kotvenie hmoždiacich skrutiek

5. Základná výstužná vrstva

6. Prevedenie finálnej povrchovej úpravy

7. Kontrola

 

 

 

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML