Postup zateplenia so SMARTwall FKD S

Montáž zakladacej lišty/soklového profilu

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Na podklad osadíme soklový profil  v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následné soklový profil pripevníme s použitím vrutov a hmoždiniek v počte 3 kusy / bm. Šírka a pevnosť zakladacej lišty musia zodpovedať hrúbke použitého izolantu. Pri použití dosiek  z kamennej minerálnej vlny sa  zatepľovací systém zakladá minimálne 30 cm nad terénom.

Penetrácia/vtláčanie  tenkej vrstvy lepiacej hmoty na povrch dosky

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Dosky z minerálnej vlny sa musia pred aplikáciou lepiaceho materiálu skontrolovať, či je ich povrch dostatočne suchý a bez mechanického poškodenia. Pred samotným nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty.
Dosku SMARTwall obojstrannú nie je nutné penetrovať lepidlom.
Úspora času a lepidla!

Aplikácia hlavnej vrstvy lepidla

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Pri SMARTwall doske s upraveným povrchom sa lepidlo jednoducho nanáša a dobre drží, pretože tenký film zvyšuje priľnavosť lepidla k povrchu dosky, a zároveň zníži jej prašnosť.

Lepenie dosky na stenu

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Lepidlo sa nanáša po celom okraji dosky v tzv. okrajovej húsenici a v strednej časti dosky na terčíky (tzv. bodovo). Musí pokrývať plochu minimálne 40 %. V mieste fixácie dosky do nosnej obvodovej steny pomocou rozpernej kotvy musí byť lepidlo vždy.

Technologická prestávka min. 24 hodín z dôvodu vytvrdnutia lepidla.

Dĺžka technologickej prestávky závisí na poveternostných vplyvoch a orientácii zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. V procese zateľovania zvyčajne realizačná firma využíva technologickú prestávku na jednej stene, na realizáciu zateplenia na stene druhej.

Vŕtanie otvorov pre rozperné kotvy

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Vŕtanie otvorov pre aplikáciu rozperných kotiev musí byť vždy prispôsobené druhu a dĺžke kotviacich prvkov. Je dôležité nastaviť presnú hĺbku vŕtania v závislosti od materiálu zatepľovanej steny. Os vŕtania musí byť vedená pod kolmo k zatepľovanej stene.

Aplikácia rozperných kotiev

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Je nevyhnutné používať rozperné kotvy schválené a predpísané výrobcom certifikovaného zatepľovacieho systému. Rozperné kotvy treba kotviť kolmo do nosnej steny po vytvrdnutí lepiaceho materiálu. Celý postup a schéma kotvenia vrátane typu a minimálnej dĺžky rozpernej kotvy sú uvedené v technologickom predpise zatepľovacieho systému, resp. v projektovej dokumentácii stavby.

Lokálne prekrytie kotiev

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Z dôvodu eliminácie vykresľovania kotiev na povrchu ETICS a zabezpečenia dostatočného previazania základnej vrstvy s povrchom kotiev, je nutné miesta, kde sú hlavice rozperných kotiev prekryť tenkou vrstvou lepiacej hmoty.

Penetrácia povrchu dosiek pred stierkovaním

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Pred aplikáciou hlavnej armovacej vrstvy treba povrch izolačnej dosky penetrovať, prekryť tenkou vrstvou lepidla. Táto vrstva má za účel dokonalé previazanie povrchu dosky so základnou vrstvou.
Pri SMARTwall doskách nie je penetrácia podkladu potrebná.
Úspora času a lepidla!

Technologická prestávka

z dôvodu vytvrdnutia lokálneho prekrytia kotiev a penetračnej vrstvy.

Aplikácia stierkovacieho lepidla

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Aplikácia hlavnej armovacej vrstvy. Postupuje sa podľa technologických postupov prác jednotlivých zatepľovacích systémov.  Základná armovacia vrstva sa nanáša v celkovej hrúbke v súlade s doporučením uvedeným v návode od príslušného držiteľa systému.

Vtlačenie výstužnej sklo-textilnej mriežky

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Výstužná mriežka sa vtláča do lepiacej hmoty nanesenej zubovým hladidlom s rozmerom zubu 8 mm alebo 10 mm.

Vyhladenie stierkovacej vrstvy

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Základná stierkovacia vrstva sa nakoniec vyhladí  hladkým hladidlom, tak aby sa vytvorila dokonale rovná plocha bez viditeľnej štruktúry mriežky.

Aplikácia finálnej povrchovej úpravy

Postup zateplenia so SMARTwall 08.03.2013

Po dostatočnom vyzretí a vytvrdnutí základnej armovacej vrstvy sa povrchu napenetruje príslušným penetračným prípravkom a následne sa po jeho vyzretí aplikuje finálna stiekrová povrchová úprava. 


Vyberte si z ponuky izolácií so špeciálnou povrchovou úpravou

Juraj Sovský

Poradenstvo pre bytové domy

  • Pri zatepľovaní fasád, striech, pivníc a vnútorných rozvodov
  • Pre realizáciu a financovanie pri obnove domu zateplením minerálnou vlnou

Tel.: +421 905 539 758

Pošli e-mail

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML