Postup realizácie

so SMARTwall balíkom

Príprava podkladu

Pred samotnou realizáciou zateplenia je veľmi dôležité skontrolovať a správne pripraviť podklad, aby sa predišlo prípadným chybám systému.

viac informácií

Zakladanie systému

Zásady a nevyhnuté kroky, ktoré je potrebné dodržať pri zakladaní tepelnoizolačného systému.

viac informácií

Príprava lepiacej malty

Hlavné zásady prípravy lepiacej a stierkovacej malty.

viac informácií

Nanášanie lepiacej malty (lepidla) na izolant

Nanášanie lepiacej malty (lepidla) v dvoch krokoch.

viac informácií

Lepenie izolácie

Zásady a doporučený postup lepenia izolačných dosiek.

viac informácií

Kotvenie

Aplikácia špeciálnych SMARTwall kotiev TFIX – 8ST so zapustenou montážou, ktoré minimalizujú tepelné mosty.

viac informácií

Výstužná vrstva

Nanášanie SMARTwall stierkovacej malty a mriežky, zásady osadenia rohových líšt a vystužovanie okolo otvorov.

viac informácií

Finálna povrchová úprava

Doporučené zásady pri finalizácii zateplenia obvodovej steny.

viac informácií

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažér

Tel.: +421 45 68 33 590

Pošli e-mail

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML