Podklad

Zásady prípravy podkladu


Súdržnosť podkladu
Správne pripravený podklad pre aplikáciu fasádnej dosky
Zásady vhodného podkladu
Ukážky nevhodného podkladu

 

Súdržnosť podkladu

 

 • Vhodnými podkladmi sú murované steny, betónové povrchy panelov, pevné a súdržné cementové, vápeno-cementové a polymércementové omietky, pórobetón a pod.
 • Opravy nesúdržných podkladov sa realizujú s predstihom, aby mohlo dôjsť k dostatočnému vyschnutiu opravovaných plôch (min.14 dní).
 • Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa s tým, že najmenšia jednotlivá prípustná hodnota musí byť aspoň 80 kPa.
 • Prípustná tolerancia odchýlky od roviny je +/- 2 cm na diaľku 1 m tak, aby sa ETICS spojil s podkladom bez pomoci kotviacich prvkov. Táto podmienka platí aj v prípade lepených, a zároveň kotvených systémov. Pri systémoch len lepených je prípustná odchýlka od roviny max. 1cm na diaľku 1m.
 • Opravený podklad sa vždy ošetrí príslušným penetračným náterom.

Podklad sa nesmie vyrovnávať vrstvou tepelnej izolácie.

Správne pripravený podklad pre aplikáciu fasádnej dosky

 • Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnôt a nečistôt.
 • Podklad musí byť nosný – schopný udržať nalepené fasádne dosky pred kotvením.
 • Z hľadiska najvhodnejšieho technologického postupu stavebných prác by sa mala prípadná montáž okien, dverí a práce súvisiace s osadzovaním vonkajších otvorov realizovať ešte pred začiatkom zatepľovania. Pri osadzovaní týchto prvkov je vždy nevyhnutné počítať aj so zatepľovacími prácami. Parapetné dosky treba osadzovaťaž po zateplení tak, že sa dostatočnou hrúbkou zabezpečí tepelná väzba medzi parapetnou časťou otvorovej výplne a samotnou výplňou.
 • Nezabudnite si pripraviť klampiarske prvky a kotvy – rozšírené o hrúbku izolácie (hromozvod, satelit, parapety, rímsy,…).

Zásady vhodného podkladu

 • Vlhký podklad - najskôr sa musí odstrániť príčina vlhkosti, zatepľuje sa až murivo vyschne.
 • Zaprášený, špinavý podklad - je nutné mechanicky očistiť, omiesť, prípadne umyť tlakovanou vodou.
 • Zvetraný povrch - je nutné mechanicky očistiť, odsekať, prípadne umyť s použitím vhodnej technológie a následne vyrovnať vhodnou hmotou preukázateľne zabezpečujúcou súdržnosť podkladu.
 • Mach, plesne, huby - je nutné mechanicky očistiť - stenu je následne vhodné ošetriť dezinfekčným prípravkom.
 • Nutné odstrániť - ostré, vystupujúce časti malty, nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náteru a omietky, zvyšky oddebňovacích prípravkov – otryskovať vodou s pridaním detergentu.
 • Savý podklad - sa očistí a napenetruje vhodnou penetráciou, priedušné neaktívne spóry a trhliny sa utesnia pružným tmelom, hladký podklad sa zdrsní pomocou brúsneho papieru, ozubených hrablí a pod.

Ukážky nevhodného podkladu

mokry-podkladnesudrzny-podklad

Mokrý podklad - ťahá zemnú vlhkosť. Nesúdržný (opadávajúci podklad).

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML