Nanášanie lepiacej malty na izolant

Penetrácia/vtláčanie tenkej vrstvy lepiacej hmoty na povrch dosky

penetracia

 


Dosky z minerálnej vlny sa musia pred aplikáciou lepiaceho materiálu skontrolovať, či je ich povrch dostatočne suchý a bez mechanického poškodenia. Pred samotným nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty. Dosku SMARTwall FKD N C2 (obojstrannú) nie je nutné penetrovať lepidlom. Úspora času a lepidla!

Pri izolačných doskách FKD N C1 sa lepidlo nanáša na stranu, ktorá sa lepí na obvodovú stenu a to v dvoch krokoch:

  • v prvom kroku sa vtláča tenká vrstva lepidla do štruktúry izolantu,
  • v druhom kroku sa nanáša hlavná vrstva lepidla.

Pri izolačných doskách FKD N C2 sa aplikuje hlavná vrstva lepidla na povrchovo upravenú stranu izolantu. Po nanesení sa dosky ukladajú na zatepľovanú stenu. Začína sa od zakladacej lišty. Miernym tlakom sa dosky vyrovnávajú, aby boli horizontálne, vertikálne a aj plošne vyrovnané.

Pri zateplení fasády s použitím fasádnej dosky SMARTwall FKD N je potrebné dodržať nasledujúci aplikačný postup, špeciálne je dôležité dodržať doporučený postup lepenia a kotvenia!

Kotviaci plán - Odporúčané rozmiestnenie kotiev TFIX - 8ST v ETICS s výrobkami SMARTwall FKD N C1/ C2 pre zateplenie rodinných domov s výškou do 8 m.

Zásady lepenia izolačných dosiek SMARTwall FKD N C1/C2

Príprava lepiacej zmesy musí byť urobená podľa návodu uvedenom na technickom liste lepidla SMARTwall lepiaca a stierkovacia malta.
Lepidlo sa nanáša iba na dosky so suchým a kompaktným povrchom bez mechanického poškodenia alebo výrazného lokálneho farebného odlíšenia.
V prípade izolantu SMARTwall FKD N C1 sa lepidlo nanáša na stranu, ktorá nie je povrchovo upravená a je nutné ho nanášať v dvoch krokoch.
Lepidlo sa nanáša po obvode v súvislom páse širokom zhruba 120 mm v dvoch alebo troch terčoch s rozmerom približne 120 x 120 mm (rozmer po zatlačení na stenu).
V strede sa lepidlo nanáša v dvoch alebo troch terčoch s rozmermi približne 120 x 120 mm (rozmer po zatlačení na stenu).
Lepidlo musí pokrývať minimálne 40% povrchu dosky.

Dosky sa na stenu ukladajú na ½ presah oproti spodnej doske, aby priebežný vertikálny spoj dosiek nebol v jednej línií.
Dosky sa k sebe dotláčajú tesne, aby nevznikala medzi nimi horizontálna alebo vertikálna špára (tepelný most). 

Na izoláciu okenných ostení je potrebné použiť na to určené dosky SMARTwall FKD RS, ktoré spĺňajú všetky tepelnoizolačné aj mechanické parametre na dané použitie.
Odrezky dosiek menšie ako polovica izolačnej dosky sa nesmú osádzať v rohoch, v kútoch, v podhľadoch, v miestach nadväzujúcich na ostenie, nadpražie a parapety otvorov. V prípade použitia môže dôjsť ku vzniku prasklín na finálnej povrchovej úprave alebo ku vzniku tepelných mostov.

odrezky_dosiek

 

Nedodržanie požiadaviek na celistvosť vrstvy tepelného izolantu je možné zistiť po vykonaní kontroly obvodovej steny stavebnou termografiou.
Termovízia zatepleného rodinného domu (Červené plochy znázorňujú tepelné mosty).


Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML