Minerálna izolácia

Minerálne zateplenie za skvelú cenu

V období trvania akcie získate fasádnu minerálnu dosku SMARTwall FKD N s povrchovou úpravou v balíkovej cene spolu s izolačnými kotvami pre zapustenú montáž TFIX-8ST.

Viac informácií o cenách, prípadne mieste predaja vám radi poskytnú obchodní zástupcovia Knauf Insulation (kontaktujte obchodného zástupcu).


Tepelno-izolačné vlastnosti materiálu (LAMBDA 0,035)

Vplyv na tepelno-izolačné vlastnosti materiálu má koeficient prestupu tepla – LAMDBA a dôležitá je aj hrúbka izolačného materiálu.

Koeficient prestupu tepla ƛ (lambda)

Pre kvalitu zateplenia nie je dôležitý len rozmer izolačnej vrstvy, ale aj jej schopnosť tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje koeficientom prestupu tepla ƛ (lambda). Štruktúra niektorých materiálov skrátka spôsobuje, že izolujú v rovnakej hrúbke lepšie ako iné. Čím je hodnota koeficientu nižšia, tým sú izolačné schopnosti materiálu lepšie.

Hrúbka izolačného materiálu

Presnú hrúbku izolačného materiálu na každú stavbu by mal posúdiť a navrhnúť odborník individuálne a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na finálnu energetickú hospodárnosť budovy. Za vyhovujúce sa považujú budovy v kategóriách energetických tried A = mimoriadne úsporná a B úsporná. Minimálna požadovaná hodnota je stanovená normou. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť: bežný štandard alebo nízkoenergetický, prípadne energeticky pasívny dom. V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 14 cm a podľa skúseností býva v tomto rozmere väčšinou efektívna. Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí. Pri izolácii s hrúbkou pod 10 cm môže byť teplota vnútorného povrchu obvodovej steny v zimnom období príliš nízka a môže na nej kondenzovať vlhkosť.

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML