Kotvenie

Kotvenie izolačných dosiek
Dĺžka rozpernej kotvy
Vŕtanie otvorov pre rozperné kotvy
Aplikácia skrutkovacích rozperných kotiev so zapustenou montážou
Zásady kotvenia SMARTwall dosiek

Kotvenie izolačných dosiek

Pri kotvení dosiek rozpernými kotvami SMARTwall TFIX – 8ST sa postupuje v nižšie uvedených krokoch. Je dôležité dodržať doporučený postup a plán kotvenia! Rozmiestnenie kotiev pre štandardný rodinný dom do výšky 8 m je uvedené v kotviacom pláne, je nutné použiť 3 ks na dosku, tzn. 6ks /m2.

Jednotlivé kroky pri kotvení izolačných kotiev:
1. Vŕtanie otvorov pre rozperné kotvy
2. Vkladanie kotiev
3. Priklepnutie kotvy
4. Zaskrutkovanie kotiev


Dĺžka rozpernej kotvy:

V prípade novostavby (k hrúbke izolantu sa pripočítava iba hrúbka lepiacej škáry 10 mm)
Materiál steny: Tehla, Betón, Vyľahčený betón, Plynosilikát (kotviaca hĺbka 25 mm)

V prípade rekonštrukcie (k hrúbke izolantu sa pripočítava iba hrúbka lepiacej škáry 10 mm a taktiež sa je potrebné zohľadniť hrúbku existujúcej povrchovej úpravy steny).

kotvadlzka-kotvy

 

Vŕtanie otvorov pre rozperné kotvy

vrtanievrtanie-detail

 


Pri aplikácii rozperných kotiev TFIX-8ST určených pre minerálnu vlnu SMARTwall FKD N C1/C2 je  nutné vŕtať otvory pre kotvy vo vzdialenosti cca 120 mm od okraja dosky. Presné rozmiestnenie kotiev je zobrazené na schéme č.:1 Vŕtanie otvorov pre aplikáciu rozperných kotiev musí byť vždy prispôsobené požadovanej dĺžke kotiev TFIX – 8ST. Je dôležité nastaviť presnú hĺbku vŕtania v závislosti od materiálu zatepľovanej steny. Os vŕtania musí byť vedená kolmo k zatepľovanej stene.
Otvory pre kotvy v prípade izolácie  SMARTwall FKD N C1/C2 musia byť vždy v ploche izolantu, nedoporučujeme kotvy aplikovať do stykov dosiek – takto umiestnená kotva má zníženú únosnosť!

 

Schéma č.: 1
kotvenie-skica

Aplikácia skrutkovacích rozperných kotiev so zapustenou montážou

vlozenie-kotvy

 

Vloženie kotvy do vyvŕtaného otvoru. 


priklepnutie-kotvy

 

Mierne priklepnutie kotvy do izolantu – zarezanie ozubenej časti do izolantu 


aktivovanie-kotvy

 

Aktivovanie kotvy zaskrutkovaním skrutky do tela kotvy. 


rozlozenie-kotiev

 

Kontrola rovinnosti povrchu v miestach kotiev, na 1 m2 je použitých 6ks kotiev. 


Je nevyhnutné používať skrutkovacie, rozperné kotvy TFIX – 8ST ktorých dĺžka zodpovedá hrúbke izolačného materiálu a predpísanej kotevnej hĺbke pre daný typ murovacieho materiálu. Presné dĺžky kotiev sú uvedené v tabuľke č.:1.
Rozperné kotvy treba kotviť kolmo do nosnej steny po vytvrdnutí lepiaceho materiálu. Celý postup a schéma kotvenia vrátane typu a minimálnej dĺžky rozpernej kotvy sú uvedené v technologickom predpise zatepľovacieho systému, resp. v projektovej dokumentácii stavby.

Zásady kotvenia SMARTwall dosiek

 • Kotvenie zatepľovacieho systému sa robí vždy minimálne po 24-hodinovej technologickej prestávke (počas ktorej musí lepiaca malta dostatočne vytvrdnúť. Dĺžka technologickej prestávky závisí od poveternostných vplyvov a orientácie zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu.)
 • Dĺžka rozpernej kotvy musí zodpovedať súčtu hrúbky izolantu, hrúbky lepidla ( v prípade rekonštrukcie je nutné pripočítať hrúbku zostávajúcej omietkovej vrstvy) a minimálnej kotviacej hĺbke.
 • Vrt pre osadenie rozperných kotiev sa vykonáva kolmo na podklad. Pri minerálnej vlne sa s vŕtaním začne až po prepichnutí dosky vrtákom.
 • Priemer vŕtaného otvoru musí byť 8 mm. V prípade väčšieho alebo menšieho priemeru vrtáka nedôjde k správnej aplikácii kotvy.
 • Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od rohu sa odporúča 10 cm.
 • Do vysoko poréznych hmôt a hmôt s dutinami sa otvory vŕtajú bez príklepu. Hĺbka vrtu sa prevedie o 10mm hlbšie ako je predpísaná kotviaca dĺžka rozpernej kotvy.
 • Kotva musí byť aktivovaná zaskrutkovaním tŕňa, pribitím nedochádza k vytvoreniu pevného spoja, aby sa krycia izolácia na kotve dostala do úrovne izolantu.
 • Na zaskrutkovanie kotiev SMARTwall TFIX – 8ST odporúčame použiť akumulátorový skrutkovač a špeciálny aplikačný nástavec TFIX-8ST TOOL.


kotvy

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML