Foto postup

Pri zateplení fasády s použitím fasádnej dosky SMARTwall FKD N je potrebné dodržať nasledujúci aplikačný postup, špeciálne je dôležité dodržať doporučený postup lepenia a kotvenia!

Montáž zakladacej lišty/soklového profilu

priprava-podkladuzakladanie-systemu

 

Na podklad osadíme soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následné soklový profil pripevníme s použitím vrutov a hmoždiniek v počte 3 kusy / bm. Šírka a pevnosť zakladacej lišty musia zodpovedať hrúbke použitého izolantu. Pri použití dosiek z kamennej minerálnej vlny sa zatepľovací systém zakladá minimálne 30 cm nad terénom. 

Penetrácia/vtláčanie tenkej vrstvy lepiacej hmoty na povrch dosky

penetracia


Dosky z minerálnej vlny sa musia pred aplikáciou lepiaceho materiálu skontrolovať, či je ich povrch dostatočne suchý a bez mechanického poškodenia. Pred samotným nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty. Dosku SMARTwall FKD N C2 (obojstrannú) nie je nutné penetrovať lepidlom. Úspora času a lepidla!

 

Aplikácia hlavnej vrstvy lepidla

aplikacia-lepidlavrstva-lepidla

 


Pri SMARTwall FKD N C2 doske s upraveným povrchom sa lepidlo jednoducho nanáša a dobre drží aj bez predchádzajúcej penetrácie lepidlom, pretože tenký film zvyšuje priľnavosť lepidla k povrchu dosky, a zároveň zníži jej prašnosť.
Lepidlo sa nanáša po celom okraji dosky v tzv. okrajovej húsenici a v strednej časti dosky na terčíky (tzv. bodovo). Po zatlačení na stenu lepidlo musí pokrývať plochu minimálne 40 % z povrchu dosky.

Lepenie dosky na stenu

aplikacia-doskylepenie-dosky

 


Po nanesení sa dosky ukladajú na zatepľovanú stenu. Začína sa od zakladacej lišty. Miernym tlakom je potrebné dosky vyrovnať, aby boli horizontálne, vertikálne a aj plošne v rovine.

Technologická prestávka min. 24 hodín z dôvodu vytvrdnutia lepidla.

Dĺžka technologickej prestávky závisí na poveternostných vplyvoch a orientácii zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. V procese zatepľovania zvyčajne realizačná firma využíva technologickú prestávku na jednej stene, na realizáciu zateplenia na stene druhej.

Dĺžka rozpernej kotvy:

V prípade novostavby (k hrúbke izolantu sa pripočítava iba hrúbka lepiacej škáry 10 mm)
Materiál steny: Tehla, Betón, Vyľahčený betón, Plynosilikát (kotviaca hĺbka 25 mm)

V prípade rekonštrukcie (k hrúbke izolantu sa pripočítava iba hrúbka lepiacej škáry 10 mm a taktiež sa je potrebné zohľadniť hrúbku existujúcej povrchovej úpravy steny).

kotvadlzka-kotvy

 

Vŕtanie otvorov pre rozperné kotvy

vrtanievrtanie-detail

 


Pri aplikácii rozperných kotiev TFIX-8ST určených pre minerálnu vlnu SMARTwall FKD N C1/C2 je  nutné vŕtať otvory pre kotvy vo vzdialenosti cca 120 mm od okraja dosky. Presné rozmiestnenie kotiev je zobrazené na schéme č.:1 Vŕtanie otvorov pre aplikáciu rozperných kotiev musí byť vždy prispôsobené požadovanej dĺžke kotiev TFIX – 8ST. Je dôležité nastaviť presnú hĺbku vŕtania v závislosti od materiálu zatepľovanej steny. Os vŕtania musí byť vedená kolmo k zatepľovanej stene.
Otvory pre kotvy v prípade izolácie  SMARTwall FKD N C1/C2 musia byť vždy v ploche izolantu, nedoporučujeme kotvy aplikovať do stykov dosiek – takto umiestnená kotva má zníženú únosnosť!

 

Schéma č.: 1
kotvenie-skica

 

Aplikácia skrutkovacích rozperných kotiev so zapustenou montážou

vlozenie-kotvy

 

Vloženie kotvy do vyvŕtaného otvoru. 


priklepnutie-kotvy

 

Mierne priklepnutie kotvy do izolantu – zarezanie ozubenej časti do izolantu 


aktivovanie-kotvy

 

Aktivovanie kotvy zaskrutkovaním skrutky do tela kotvy. 


rozlozenie-kotiev

 

Kontrola rovinnosti povrchu v miestach kotiev, na 1 m2 je použitých 6ks kotiev. 


Je nevyhnutné používať skrutkovacie, rozperné kotvy TFIX – 8ST ktorých dĺžka zodpovedá hrúbke izolačného materiálu a predpísanej kotevnej hĺbke pre daný typ murovacieho materiálu. Presné dĺžky kotiev sú uvedené v tabuľke č.:1.
Rozperné kotvy treba kotviť kolmo do nosnej steny po vytvrdnutí lepiaceho materiálu. Celý postup a schéma kotvenia vrátane typu a minimálnej dĺžky rozpernej kotvy sú uvedené v technologickom predpise zatepľovacieho systému, resp. v projektovej dokumentácii stavby.

  

Aplikácia stierkovacieho lepidla

aplikacia-lepidlaarmovacia-vrstva

 


Príprava a aplikácia hlavnej armovacej vrstvy.  Základná armovacia vrstva sa nanáša zubovým hladidlo s rozmerom zubu 8 mm alebo 10 mm.
 

Vtlačenie výstužnej sklo-textilnej mriežky

aplikacia-mriezkyvtlacanie-mriezky

 
Výstužnú mriežku je potrebné vtláčiť do lepiacej hmoty nanesenej zubovým hladidlom.

Vyhladenie stierkovacej vrstvy

stierkovacia-vrstvavyhladenie-stierkovacej-vrstvy

 
Základná stierkovacia vrstva sa nakoniec vyhladí hladkým hladidlom, tak aby sa vytvorila dokonale rovná plocha bez viditeľnej štruktúry mriežky. Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť 3 mm.

 

Aplikácia finálnej povrchovej úpravy

Po dostatočnom vyzretí a vytvrdnutí základnej armovacej vrstvy sa povrch napenetruje príslušným penetračným prípravkom a následne sa po jeho vyzretí aplikuje finálna stierková povrchová úprava.


Kalkulátor zateplenia rodinného domu

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažér

Tel.: +421 45 68 33 590

Pošli e-mail

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML