Finálna povrchová úprava

Vyhladenie stierkovacej vrstvy

stierkovacia-vrstvavyhladenie-stierkovacej-vrstvy

 

Aplikácia finálnej povrchovej úpravy

Po dostatočnom vyzretí a vytvrdnutí základnej armovacej vrstvy sa povrch napenetruje príslušným penetračným prípravkom a následne sa po jeho vyzretí aplikuje finálna stierková povrchová úprava. Pre SMARTwall balík odporúčame použiť omietkové komponenty na silikátovej resp. silikónovej báze.

 

Zásady prevedenia finálnej povrchovej úpravy

Skladbu, druh, štruktúru a farebný odtieň finálnej povrchovej úpravy stanoví projektová dokumentácia, vo všeobecnosti odporúčame použiť omietkové komponenty na silikátovej resp. silikónovej báze.

Najnižšia požadovaná hranica schopnosti odrážať svetlo ETICS sa stanoví indexom HBW. Nesmú sa používať odtiene, ktorých index je nižší ako 30.

Pred nanesením omietky a náteru sa zaistí ochrana pred znečistením všetkých priľahlých konštrukcií, osadených prvkov a presahujúcich konštrukcií.

Pred aplikáciou omietky sa vykoná penetrácia podkladu príslušným penetračným prostriedkom určeným v projektovej dokumentácii. Vlastné aplikácie omietky sa vykonávajú podľa príslušného technického listu a návodu na obale produktu.

Odporúča sa používať nerezové náradie.

Ucelené plochy sa vykonávajú v jednom pracovnom kroku bez prerušenia.

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

  • Rýchla aplikácia
  • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
  • Jednoduchšia manipulácia
  • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML