Čo je SMARTwall BALÍK

SMARTwall balík predstavuje kombináciu fasádnej dosky, izolačných kotiev, lepidla a mriežky, kedy sú vynikajúce izolačné vlastnosti SMARTwall FKD N C1 dosky doplnené:

 • kotvami so špičkovou technológiou kotvenia, ktoré minimalizujú tepelné mosty
 • lepidlom podporujúcim vysoký faktor difúzie celého systému s jednoduchým spracovaním
 • sklotextilnou mriežkou s dostatočne pevným a pružným vláknom

SMARTwall riešenie pre fasádu rodinného domu má vynikajúce teplnoizolačné vlastnosti, zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť objektov a je paropriepustné.
SMARTwall balík/riešenie je vhodné pre kontaktné zateplenie novopostavených ako aj rekonštruovaných obvodových stien domov.

smartwall-balik


SMARTwall balík obsahuje komponenty:

 • SMARTwall fasádna minerálna doska FKD N C1,
 • SMARTwall špeciálne izolačné kotvy TFIX-8ST,
 • SMARTwall lepiaca a stierkovacia malta,
 • SMARTwall sklotextiná mriežková tkanina.

Cena SMARTwall balíka je vypočítaná za m2 minerálneho zateplenia = izolačný materiál + uvedené komponenty.
V cene SMARTwall balíka nie je zahrnutá finálna povrchová úprava a doplnkové komponenty na zateplenie.

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažér

Tel.: +421 45 68 33 590

Pošli e-mail

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML