Aplikácia izolácie

Lepenie dosky na stenu

aplikacia-doskylepenie-dosky

 


Po nanesení sa dosky ukladajú na zatepľovanú stenu. Začína sa od zakladacej lišty. Miernym tlakom je potrebné dosky vyrovnať, aby boli horizontálne, vertikálne a aj plošne v rovine.

Technologická prestávka min. 24 hodín z dôvodu vytvrdnutia lepidla.

Dĺžka technologickej prestávky závisí na poveternostných vplyvoch a orientácii zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. V procese zatepľovania zvyčajne realizačná firma využíva technologickú prestávku na jednej stene, na realizáciu zateplenia na stene druhej.

Pri zateplení fasády s použitím fasádnej dosky SMARTwall FKD N je potrebné dodržať nasledujúci aplikačný postup, špeciálne je dôležité dodržať doporučený postup lepenia a kotvenia!

Kotviaci plán

Zásady aplikácie izolácie

 • Špára medzi zakladajúcim profilom a podkladom sa riadne utesní.
 • Pri nanesení lepidla a pri osadzovaní dosiek sa nesmie lepidlo dostať na bočnú stranu dosiek.
 • Dosky sa musia lepiť tesne k sebe.
 • Styky medzi doskami nesmú kopírovať trhliny v podklade alebo styk dvoch rôznorodých konštrukcií.
 • Dosky nesmú kopírovať rôzne hrúbky konštrukcií.
 • Diletácie musia byť dodržané, špáry dosiek ich nesmú prekrývať.
 • Pre kontrolu rovnosti nalepených dosiek sa používa vodováha.

Medzera medzi izolačnými doskami

Eventuálne vzniknuté medzery (nad 2 mm) sa vyplnia prírezmi z tepelného izolačného materiálu. Do špár medzi jednotlivými izolačnými doskami sa nesmie dostať lepiaca ani armovacia hmota. Izolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, a to aj na rohoch objektov.

Škáry medzi doskami nesmú byť väčšie ako 4 mm.

 • V prípade menšej škáry sa táto vyplní PU penou.
 • V prípade väčších škár sa tieto dorezávajú z izolantu.

chyba-medzera

 

Stavebné otvory (pre okná a dvere)

Obloženie otvorov (okien, dverí) sa vykoná tak, aby kríženie špár dosiek bolo najmenej 10 cm od rohu.
Vodorovné a zvislé špáry nesmú lícovať s ostením, nadpražím ani parapetnou doskou (všetkých výplní otvorov).
V mieste ostenia, nadpražia a parapetnej dosky sa izolácia plošne lepí s presahom.
Izolácie v okolí ostenia, nadpražia a v okolí parapetnej dosky sa k izolačným doskám v ploche pritlačia (v závislosti na ráme okna, dverí a pod.).

Všetky napojenia ETICS na priľahlej konštrukcii sa vykonávajú tak, aby nedošlo k prieniku vody do systému a ku vzniku škodlivých trhlín. K tomu sa používajú tesniace pásky, dilatačné alebo ukončovacie lišty a tesniace tmely.
Väzba dosiek tepelnej izolácie pri okne správne vs. nesprávne prevedenie

vazba-dosiek


 

1. Tepelná izolácia
2. Rozperná kotva

V prípade nedodržania odporúčaných postupov môže dôjsť ku vzniku trhlín v rohoch okolo okien. Trhliny spôsobia zatečenie vody do systému, čím sa degraduje funkčnosť zateplenia.

Okrem časových a finančných úspor zateplením s fasádnou doskou SMARTwall ďalej získate jej štandardné benefity:

Prečo si vybrať fasádnu dosku
SMARTwall?

 • Rýchla aplikácia
 • Finančná úspora vďaka nižšej spotrebe lepidla
 • Jednoduchšia manipulácia
 • Nižšia prašnosť
ODBORNÉ PORADENSTVO

Ing. Karol Tužinský

aplikačný manažer

Tel.: +421 45 68 33 590

Mobil: +421 907 832 420

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

CENOVÉ PONUKY

Kontaktujte naše obchodné zastúpenie.

MAPA
Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa
Tel.: +421 45 68 33 116 - ústředňa
Fax: +420 45 68 33 501

www.knaufinsulation.sk

Ekologická sklená minerálna izolácia

Viac informácií o zateplení šikmých striech a ekologickej izolácií nájdete na www.ecose.sk

Created by ARSY line ©| 2010 | xHTML